Regelement

Op al onze vereninginswateren zijn de Algemene voorwaarden van Sportvisserij Nederland van kracht.
Deze zijn te vinden in de visplanner, onze site en het boekje van viswateren.

Download hier de voorwaarden bij de vispas.

Extra of aangepaste regels die van kracht zijn staan hieronder of aan het viswater vermeld.

HET IS VERBODEN:

1. Te nachtvissen, zonder een nachtvistoestemming
2. Vissen mee te nemen, met uitzondering van 2 snoekbaarzen en maximal 10 aasvisjes tot 15cm.
3. Te vissen op KARPER zonder degelijk landingsnet en onthaakmat.
4. Aas, voerresten, papier, plastic, enz. aan of in het viswater achter te laten SPAAR DE NATUUR.

CONTROLE:

Bij controle is men verplicht zijn lidmaatschapsbewijs c.q. vispas te tonen aan een zich legitimerend bestuurslid en/of een tot
controleren bevoegd persoon, Tevens bent U verplicht alle aanwijzigingen van controleurs en bestuursleden op te volgen.

ALGEMENE BEPALINGEN:

De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen, de rechthebbende op het visrecht aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
De houder van dit lidmaatschapsbewijs wordt geacht zonder vergunning te vissen of te hebben gevist wanneer hij/zij;
1. Handelt in strijd met bovenstaande bepalingen.
2. Vist in andere wateren dan waarvoor hij/zij vergunning kan tonen bij controle.
3. Vist met andere vistuigen dan waarvoor hij/zij vergunning kan tonen bij controle.
4. Vist met andere dan door de minister in de Visserijwet toegestane aassoorten.


Een interessante pagina om te bezoeken is de pagina van sportvisserij Nederland Visserijwetten en -regels.